HMB - Středověký plnokontaktní boj

HMB je celosvětově rozšířený bojový sport nazývaný Historical Medieval Battles, který má své kořeny na Ukrajině a v Rusku. Jedná se o plně kontaktní boj propojující prvky bojových sportů, jako je kick box, MMA, zápas a další. Celý boj probíhá v kompletních rytířských zbrojích upravených pro tento sport.

Boje probíhají v různých disciplínách, od utkání jednotlivců – takzvaných duelů, či profightů, přes boje skupinové – buhurty, až po masové střety dvou početných skupin all vs. all. Vše pojí jedno základní pravidlo: zjednodušeně se dá říct, že bojuješ, dokud stojíš. Boje probíhají pod dozorem rozhodčích, takzvaných maršálů, ve vymezeném prostoru zvaném kolbiště, ohraničeném zábranami. Vše je doopravdy a nejedná se o předem nacvičené souboje. Všichni bojovníci jsou oděni v kompletní historizující zbroji kryjící celé tělo s moderními chránícími doplňky. Váha této zbroje začíná na 20 kg, ale dosahuje až 40 kg, dle použitých materiálů. Výstrojní podmínky a pravidla boje jsou velmi přísná a obsáhlá, zaručují tak ale maximální bezpečnost a minimum úrazů.

Tento sport se k nám dostal z Ruska a rychle se stává populární po celém světě. HMB týmy už vznikly téměř v každé evropské zemi, ale také v USA, Číně, v některých zemích Asie a Jižní Ameriky, také v Austrálii a na Novém Zélandu. Všude po světě stále probíhají mezinárodní turnaje.

Vznikla i liga zastřešující tento sport – BUHURT LEAGUE (obdoba mezinárodní ligy, jak ji známe např. z hokeje), pod jejíž hlavičkou jednotlivé týmy bojují o celkové umístění za danou sezónu. Nejlepších deset týmů z celého světa pak na závěr sezóny bojuje na nejprestižnějším turnaji s názvem PRIME, konaném v Monaku za účasti prince Filipa II., o titul ligového mistra.

Každé 2 roky se také konná mistrovství světa Battle of the Nations – BotN, pořádané ve velkých světových městech, například v Praze, Barceloně apod. Dalším z vrcholů sezóny a velmi prestižním turnajem je pak Dynamo Cup, pořádaný organizací WMFC, odehrávající se v Moskvě. Tento turnaj je mezi samotnými bojovníky, po PRIME, považován za jeden z nejtvrdších.

 

HMB disciplíny

Buhurt, nebo také masové střety probíhají ve vymezeném kolbišti v kategoriích 5 vs.5, 12 vs. 12, 30 vs. 30 a 150 vs. 150

Duel – bodovaný souboj dvou bojovníků v kategoriích meč a štít, meč a puklíř, dlouhý meč a tyčové zbraně

Profight – fullcontact souboj dvou bojovníků odpovídající váhové kategorie s libovolně zvolenými zbraněmi

BUHURT LEAGUE

Mezinárodní HMB liga s bodovým systémem určena pro jednotlivé týmy v kategoriích 5 vs 5 a 12 vs 12. Na konci roku je vždy pořádáno mistrovství světa – Buhurt Prime pro prvních 10 týmů a Buhurt Next pro týmy na 10. až 20. místě v celoročním hodnocení.

WMFC

Mezinárodní liga zaměřená primárně na disciplínu profight s celosvětovým pořadím jednotlivců v daných disciplínách a kategoriích Pro League, First Class a Women´s League. Zobrazuje průběžný žebříček, jednou za rok probíhají boje o mistrovské pásy.

BATTLE OF THE NATIONS

Mistrovství světa – Bitva národů, pořádaná jednou za dva roky, účastnit se mohou pouze oficiální národní reprezentace na základě eliminačních turnajů, jejichž cílem je na mistrovství vyslat nejsilnější reprezentační tým dané země.